Chi Tiết Sản Phẩm

Điện trở vòng

V 6.4
220V - 500W
Ø 120mm x 100mm
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH PHÁT

Địa chỉ: 8 Vạn Kiếp, P.10, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 - 08 - 38554517 - Hotline: 0918 844 408

Email:dntnminhphat1994@yahoo.com.vn